Sân khấu kịch

HÀI KỊCH:  ĐUA NHAU MÀ CƯỚI
Khởi chiếu: 25/07/2017 đến 26/07/2017
Thể loại: Hài Kịch
Diễn viên: NNCK

Sự trở lại của các thành viên vắng bóng trong khoảng thời gian dài. Lần này họ trở lại sẽ lợi hại hơn xưa, lầy hơn xưa hay không? tất cả các câu trả lời sẽ có trong vở kịch.

Chia sẻ ngay: