Sân khấu kịch

Vở Kịch Má Là Con Ma (19 - 09)
Khởi chiếu: 19/09/2017 đến 20/09/2017
Thể loại: Hài Kịch
Diễn viên: NNCK

Sự trở lại của 1 vở hài kịch với thể loại kinh dị. Bảo đảm ai sợ ma xem xong hết sợ luôn. Bí mật sẽ được lý giải vào; Thứ 3 luc 20;00

Chia sẻ ngay: