Sân khấu kịch

HÀI KỊCH: CHÀNG TIÊN CÁ
Khởi chiếu: 08/07/2017 đến 09/07/2017
Thể loại: Hài kịch
Diễn viên: Đình Can, Phương Thảo, Hoàng Hiệp, Tâm Biện, ...
Đạo diễn: Nhóm NNCK

Nội dung: đang cập nhật ..... 

Chia sẻ ngay: