Ưu đãi

 REFILL POPCORN  - THỨ TƯ HÀNG TUẦN


Nhằm tri ân khách hàng đã tin dùng các dịch vụ của Rạp trong trời gian qua Empire xin gửi đến quý khách hàng chương trinh 
Refill Popcorn áp dụng vào các ngày thứ 4 của mỗi tuần.

Cụ thể chương trình:

- Khi khách hàng đến với rap xem phim  mua popcom sử  dụng khách hàng sẽ được làm đầy lại túi bắp không giới hạn số lần

- Chỉ áp dụng cho tất cả các ngày thứ 4 hàng tuần.

- Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày (11/2015).

- Đối tượng khách hàng: Tất cả các khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ của Rạp.

 

 

Chia sẻ ngay: